Get Adobe Flash player

Vrtići

Predškolska ustanova je u proteklom periodu ostvarivala osnovne fungcije , boravak, negu, ishranu i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta 1-7 godina, realizujući programske sadržaje utvrđene Godišnjim planom rada. Organizacija i delokrug rada utvrđene su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, a sadržaji rada programima vaspitno-obrazovnog rada i programom preventivne zdravstvene zaštite.

U Ustanovi se rad organizuje u okviru celodnevnog i pripremnog predškolskog programa, organizovani su i povremeni oblici rada. Celodnevnim boravkom obuhvaćeno je 1705-oro dece, pripremni predškolskim programom 1278 dece.

Predškolska ustanova “Olga Jovičić – Rita” u svom sastavu ima sledeće vrtiće:

 • POLETARAC, Karađorđeva 11, tel: 036.232.630
  Rukovodilac objekta: Simonida Novaković.
  Površina vrtića je 2100 m2. Poseduje petnaest soba, a kapacitet je 280 dece i ima šest jaslenih i osam vaspitnih grupa , a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • MLADOST, Naselje Moše Pijade bb, tel: 036.322.374
  Rukovodilac objekta: Snežana Jolović
  Površina vrtića je 1076 m2. Poseduje osam soba a kapacitet je 176 dece i ima četiri jaslene i pet vaspitnih grupa, i jednu razvojnu grupu.
 • PČELICA Pljakina bb, tel: 036.321.076
  Rukovodilac objekta Leposava Antić.
  Površina vrtića je 640 m2. Poseduje devet soba a kapacitet je 180 dece i ima četiri jaslene i pet vaspitnih grupa.
 • NEVEN, Aleksandra Belića bb, tel: 036.353.207
  Rukovodilac objekta: Radmila Jakovljević.
  Površina vrtića je 1086 m2. Poseduje 10 soba a kapacitet je 196 dece i ima četiri jaslene i šest vaspitnih grupa, a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • BAMBI, Šolajina bb, tel: 036.375.330
  Rukovodilac objekta: Ljiljana Aleksić.
  Površina vrtića je 403 m2. Poseduje pet soba a kapacitet je 98 dece i ima dve jaslene i tri vaspitne grupe, u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • ZVEZDANI GAJ, Izletnička bb, tel: 036.372. 320, 064.829.00.36
  Rukovodilac objekta: Tanja Ilić Lazović
  Površina vrtića je 267 m2. Poseduje tri sobe a kapacitet je 62 dece i ima jednu jaslenu i dve vaspitne grupe, a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • VESELJKO, Dositejeva 178, tel: 036.381.679
  Rukovodilac objekta: Dragana Jeremić
  Površina vrtića je 140 m2. Poseduje tri sobe a kapacitet je 58 dece i ima jednu jaslenu i dve vaspitne grupe.
 • LANE, Dr Dragutina Gvozdenovića bb, tel: 036.411.780
  Rukovodilac objekta: Slavica Milosavljević
  Površina vrtića je 500 m2. Poseduje pet soba a kapacitet je 98 dece i ima dve jaslene i tri vaspitne grupe, a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • PETAR PAN, Solunskih ratnika 1,tel: 036.391. 400
  Rukovodilac objekta: Olivera Pejhal
  Površina vrtića je 437 m2. Poseduje pet soba a kapacitet je 98 dece i ima dvejaslene i tri vaspitne grupe, a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.
 • PLAVI ČUPERAK, Ušće 5, tel: 036.430.296
  Rukovodilac objekta: Marija Bojović
  Površina vrtića je 2677 m2. Poseduje tri sobe a kapacitet je 32 dece i ima jednu jaslenu i jednu vaspitnu grupu.
 • ŠVRĆA, Kovači, tel: 036.376.334
  Rukovodilac objekta: Slavica Pantelić
  Površina vrtića je 80 m2. Poseduje dve sobe a kapacitet je 32 dece i ima jednu jaslenu i jednu vaspitnu grupu, a u popodnevnim časovima realizuje se pripremni predškolski program.