Get Adobe Flash player

Treće mesto na festivalu igara u Požarevcu

Na festivalu tradicionalnih igara i modernog plesa u Požarevcu, naša Predškolska ustanova je učestvovala sa dve tačke.

Od 36 tačaka, Predškoslaka ustanova „Olga Jovičić – Rita“ je osvojila 3. mesto i nagradu za originalan nastup.

Obe grupe su bile iz vrtića „Mladost“.