Get Adobe Flash player

Svetski dan vode obeležen u vrtiću Neven

Iako je nedelja neradni dan, naša vaspitačica Svetlana Daišević iz vrtića “Neven” organizovala se sa svojom grupom dece u obeležavanju Svetskog dana voda.


Deca su se deleći sa vaspitačem fotografije od prošlogodišnjeg obeležavanja ovog dana, podsećala šta su naučila u proteklih godinu dana. Na interaktivnan način, vaspitač je uživo online, postavljao pitanja deci o vodi i podsticao ih na razmišljanje i istraživanje, motivišući ih da nastave da traže odgovore, da zaključuju i logički razmišljaju. Ovakvom komunikacijom i idejom, deca su podizala ekološku svest o važnosti vode za život svih živih bića. Vaspitač je kod dece podsticao razvoj govora i bogaćenje rečnika, razvoj etičkog i moralnog rasuđivanja, uveo je muziku u rad deleći sa njima pesme za decu na temu vode, kao i kreativnost i podsticanje razvoja grafomotoričkih sposobnosti.
Kako je tema zainteresovala decu, vaspitač je napravio dogovor sa njima i roditeljima da će nastaviti interaktivan online rad, sa predlogom od strane roditelja da bi mogli da pomognu u prezentovanju kruženja vode u prirodi.
Dok željno iščekujemo fotografije narednih istraživačkih pohoda, podelićemo sa vama neke od fotografija u ime Svetskog dana voda 🙂