Get Adobe Flash player

Onlajn zajednica učenja – primer dobre prakse

Na današnjim stručnim susretima Medicinskih sestara i vaspitača Predškolskih ustanova Srbije u Kladovu, predstavljen je primer dobre prakse, rad na temu Onlajn zajednica učenja-medicinske sestre vaspitači i stručni saradnici kao podrška dobrobiti deci i porodici.

Autorka i koautorke rada su direktor naše Ustanove Gabrijela Čmerić i stručni saradnici Ivana Miloradović Kostić i Jelena Goljić.