Get Adobe Flash player

Kako stimulisati razvoj govora vašeg deteta – Jelena Vlasovac, logoped

Puno nam se roditelja javljalo sa rečenicom: „Da je sa njihovim detetom sve u redu, da se normalno razvija, da sve razume, ali da do progovaranja još uvek nije došlo, iako je dete navršilo pune dve godine i više.

Zato je jako bitno da se počne sa stimulacijom govora što pre kako bi došlo do progovaranja. Par kratkih saveta kako možete da stimulišete razvoj govora vašeg deteta u kućnim uslovima: – pratite interesovanja vašeg deteta – uzmite u obzir one aktivnosti koje vaše dete najviše voli, koja ga interesuju; – sve što radite imenujte; – razgovarajte sa vašim detetom što više možete, naročito onda kad se igra i uživa u tome, pridružite se detetu i pričajte, igrajte se sa detetom(autićima, lutkama, čitajte ktatke priče), koristite blag i prijatan ton, govorite polako i jasno, usposatvite kontak očima. Pokazujte detetu prstom neki predmet i tražite od njega da i on to radi. Radnje sa gestom uvek propratiti govorom. Sve dok deca ne progovore neophodno je da se koriste gestovima. Primena gestova treba da bude što raznovrsnija jer predstavlja podsticaj za razvojgovora. I upravo ta upotreba gestova za govor dodatno obogaćuje komunikaciju deteta i roditelja; -ako je dete počelo da vokalizuje, podržite i nagradite dete povratnom informacijom – osmehom ili imitacijom, pružite mu odgovor i tako ćete ga ohrabriti da nastavi da se oglašava. Pevati vokale A,E,I,O,U- povežemo pokret i pevanje vokala, tako će dete brže da usvoji vokal zvog toga što neće biti skoncentrisano samo na izgovor već će to shvatiti kao igru. Evo primera: raširite detetove ruke i da imitirate let aviona uz pevanje vokala A. Da skupite usne kao kad želite da pošanjete poljubac, a prst da stavite ispred usana uz pevanje vokala U.

– započnite igru u kojo će dete imati zadatak da vas imitira, produkujte glasove na jednostavan način, tako da dete u svakom trenutku vidi u kojoj su poziciji usne, jezik i svi ostali delovi govornog aparata – ova igra može da bude interesantna pogotovo ako stanete isped ogledala, tako da dete može da vidi i vaša i njegova usta istovemeno. – iskoristite svaku priliku da dete pozovete u razgovor, koristite predmete koji su detetu interesantni, postavljajte mu pitanja i pomozite mu da izvrši zadatak npr.( Gde je žuti auto? Hajde na nahranimo lutku,plače jer je gladna! Donesi mi crvenu loptu.)

– Oponašanje raznih životinja i predmeta kako pokretom tako i glasom – mnogi roditelji ne shvataju zašto je bitno da dete zna da oponaša glasove životinja i zvukove različitih predmeta. Zapravo to je jedna od osnova razvoja za pravilno razvijanje govora. Koristite sličice, plastične igračke životinja. Imitirate kako se glasa neka životinja, npr. pas laje „AV-AV“, mačka mjauče „MAU-MAU,krava muče MUU-MUU, zeka skače „OPA-OPA“.