Get Adobe Flash player

Osoblje

STRUČNA SLUŽBA USTANOVE

Stručni tim ustanove učestvuje u radu stručnih tela vrtića. Bavi se planiranjem i programiranjem rada ustanove, kao i evaluacijom različitih programa rada. Učestvuje u stručnom usavršavanju vaspitača i medicinskih sestara. Članovi stručnog tima prate i usmeravaju razvoj dece sa različitim teškoćama i smetnjama u razvoju i rade korektivni tretman. Pružaju podršku porodicama u razvijanju roditeljskih kompetencija i bave se savetodavnim, instruktivnim radom.

Stručnu službu ustanove čine:

 • PEDAGOG
 • PSIHOLOG
 • DEFEKTOLOG – LOGOPED
 • DEFEKTOLOG – REEDUKATOR PSIHOMOTORIKE
 • SOCIJALNI RADNIK
 • BIBLIOTEKAR MEDIATEKAR
 • DIJETETIČAR – NUTRICIONISTA
 • SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I BEZBEDNOST
 • SARADNIK ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI
 • VASPITAČI
 • MEDICINSKE SESTRE
 • TEHNIČKO OSOBLJE VRTIĆA
 • CENTRALNA KUHINJA