Get Adobe Flash player

Administracija

Rukovodeće osoblje čine:

  • Direktor
  • Pomoćnik direktora …

Administrativno osoblje čine:

  • Sekretar
  • Šef  računovodstva
  • Administrtivni referent
  • Finansijski radnik
  • Finansijsko- računovodstveni radnik …