Get Adobe Flash player

Akustičke vežbe

Auditivna pažnja deteta predškolskog uzrasta ne traje dugo i zato treba da se trudimo da sve vežbe koje izvodimo budu interesantne uzrasnoj grupi kojoj su namenjene. Već na uzrastu od tri godine dete razlikuje sve glasove maternjeg jezika bez obzira da li može da ih izgovori, ono razume govor i aktivno se njime služi.


Da bi stimulisali razvoj govora potrebno je vežbati:
• auditivnu pažnju
• auditivnu memoriju
• auditivnu diskriminaciju
• i razumevanje.
Auditivnu pažnju možemo vežbati na razne načine, jedna od vežbi je i primena mozgalica. Npr.
 Baka Anka ima unuku Mašu, kucu Žuću i macu Miciku. Koliko unuka ima baka Anka?
 U parku ima 8 klupa, ako su ofarbali 5, koliko je klupa ostalo u parku?
 Sa jedne strane reke su 2 zeca i 1 lisica, a postoji samo jedan čamac. Kako će se prebaciti na drugiu stranu, ako u čamac mogu da uđu ili zečevi ili samo lisica?
Za vežbanje pažnje možemo da koristimo i šaku tj. udaramo šakom po stolu u određenom ritmu i dete uočava prvo broj udaraca i lako to ponavlja. Znači vaše udaranje izgleda ovako tup-tup, potom tup-tup-tup, ako je u stanju da ponovi broj udaraca, menjajte tempo udaraca tup—tup, ili tup-tup—–tup ( pravite pauze ili ubrzavajte ritam).
Možete igrati i na drugačiji način. Nađite kratke reči od dva sloga, opet jedan slog jedan udarac: ka-pa, ma-ca, pi—le. Kasnije povećajte broj slogova, menjajte ritam i dužinu izgovora sloga. Igru možete nastaviti i sa kraćom rečenicom. Menjajte jednu reč, a druga reč neka ostane ista: npr. Mama čita., Tata čita., Baka čita. …Pored ponavljanja dete treba da nabroji ko sve čita.
Vežbe auditivne memorije
Najčešće vežbe koje koristimo su čitanje desetak pojmova koje deca trebaju da ponove ili ponavljanje bojeva. Pojmovi mogu biti: sto, stolica, vrata, prozor, kuća, krov, drvo, cveće, vazna, auto ili brojevi 2,4,5,7,1.
Vežbe auditivne, diskriminacije
Diskriminacija glasova je preduslov za pravilan i kvalitetan izgovor glasova:
 glas se ne vežba izolovano, već u rečima ili besmislenim slogovima;
 glas upotrebljavati u sva tri položaja u reči(inicijalni, medijalni i finalni);
 koristiti tekstove, recitacije, brzalive koje sadrže kritične glasove koje želimo da podspešimo;
Vežbe možete započeti sa prepoznavanjem zvukova u okolini i izdvajanjem jednog posebno, kasnije pređite na slogove ili reči, izgovarajte kosa-koza, rad-lad, rosa-bosa,seka-zeka, supa-šupa. Probajte da osmislite rečenice sa tim rečima.
Vežbe razumevanja
Deca često koriste pojedine izraze, a da pritom u opšte nemaju formiranu predstavu, šta to konkretno znači. Da bi započeli sa vežbama razumevanja, možete da izgovarate smislene i besmislene rečenice, potom da tražite od njih koji vas iskaz nije tačan:
 Kada je sivo nebo, pada kiša.
 Sijalo je sunce i ptice su pevale.
 U voćnjaku je bilo puno jabuka.
 Na drvetu raste konj.
 Rečenica je puna cipela.
Kanije tražite da vam deca daju objašnjenje za pojedine reči, ako posumnjate da deca nisu sigurna šta određena reč znači.


Jelena Vlasovac, logoped